SGK Genel Sağlık Hizmetinden Faydalanma Şartları !

Eski SSK yasasına göre çalışanların kendisinin 90 gün ssk günü, bakmakla yükümlü oldukları eş-çocukları için 120 gün ssk gününü
tamamlaması şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktayken, yeni 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile bu süre her ikisi içinde   30 güne inmiştir.
 
SGK.lı  çalışanın ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  
genel sağlık hizmeti ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için :

  1- İlk defa işe girenler için 30 gün prim sayısını tamamlaması,
  2- Tekrar SGK kapsamında sigortalı çalışmaya başlayanlar,  başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde toplam 30 gün Genel Sağlık Sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir. SGK’lı çalışarak işten ayrılmış olan sigortalı 1 yıl içerisinde tekrar SSK’lı çalışmaya başlaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ikinci defa işe başlayacağı tarihten itibaren 30 günlük süre aranmaz çünkü 1 yıl önceki sigortalılık süresi içerisinde 30 günlük sigorta primi ödenmiş olması yeterlidir. Ancak uygulamada bu gibi durumda olan sigortalıların sağlık sunucularına gitmeden önce çalıştığı işyerinin Muhasebe birimine giderek  internet üzerinden tekrar
 işe giriş tarihini ve viziteye çıkış tarihine kadar geçen gün sayısını Sigortalı hesap fişini ile SGK gönderilmesini istemeleri gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortalısı’nın sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki 1 yılın hesabında aşağıdaki geçen süreler
dikkate alınmamaktadır :

a) Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,
b) Yükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş görmezlik ödeneği alan sigortalının iş görmediği süre,
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde 
 
Yukarıdaki şartları örneklerle açıklayalım;
  Örnek 1-Sosyal Güvenlik Kanunu’nun (4/a) kapsamında  SSK lı olarak ilk defe 01.01.2011 tarihinde işe başlayan sigortalı 31.01.2011 tarihinde kendisi ve bakmakla yükümlü eş-çoçukları genel sağlık hizmeti ve diğer haklardan yararlanabilir.
  Örnek 2- Örnek 1 deki sigortalı işten 30.04.2011 tarihinde işten ayrılmış ve tekrar 11.08.2011 de işe girmiş 12.08.2011
tarihinde sağlık hizmeti sunucusuna başvuran bu işci 12.08.2011-12.08.2010 tarihleri arası 30 gün prim sayısının olduğu için  
kendisi ve bakmakla yükümlü eş-çoçukları genel sağlık hizmeti ve diğer haklardan yararlanabilir.
  Örnek 3-Sosyal Güvenlik Kanunu’nun (4/a) kapsamında, zorunlu sigortalı ilk defa 3 Nisan 2008 tarihinde çalışmaya başlayan, 1 Nisan 2009 tarihinde işten ayrılan ve ayrıldığı tarihte 30 günden fazla prim gün sayısı bulunan , 2 Nisan 2009 tarihinde askere gitmiş ve 1 Temmuz 2010 tarihinde terhis olmuştur. 2 Temmuz 2010 tarihinde yeniden SSK’lı olarak (4/a) kapsamında zorunlu sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve hastalığı sebebiyle 3 Temmuz 2010 tarihinde sağlık hizmeti sunucusuna başvuran bu sigortalının hastalandığı tarihten önceki 2 Nisan 2009-1 Temmuz 2010 devresinde askerde bulunduğu süre 1 yılın hesabında dikkate alınmaksızın, işten ayrıldığı tarih olan 1 Nisan 2009 tarihinden önceki çalışma gün sayılarıyla askerlik dönüşü çalıştığı süreler arasındaki prim ödeme gün sayısının tamamının dikkate alınması gerekmektedir.

Sağlık Yardımından Yararlanma Süresi :

Yürürlükte olan 5510 sayılı kanuna göre, SGK lı işten ayrıldığı  tarihten geriye doğru bir yıl içinde 30 günü varsa 10 gün, 90 gün prim ödemesi varsa, işten ayrıldığı tarihten sonra, 10+90=100 gün sağlık yardımından faydalanabilir.